Tunceli İli Mazgirt İlçesi Kupik (Gelincik) Köyü Resmi Web Sitesi [Hun Bî Xêratin]Dersimli.h uy
  BABA MANSUR DERNEĞİ /VAKFI
 

BABA MANSUR DERNEĞİ/VAKFI ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Bilindiği gibi Baba Mansur ve o dönemde (Yani 10, 11, 12, 13. yüzyıllarda) Anadolu'ya gelip yerleşen toplumumuzun önderleri, yani ANADOLU ERENLERİ bizlere, insan sevgisi ve kardeşlik duyguları yanında aslında bütün insanların eşit olduğu düşüncesini bıraktılar. Sadece bu değil, bunun yanında bize, toplumu (insanlığı) anlama, olayları sorgulama, onlardan insanlık yararına sonuçlar çıkarma, zalimle zulümle mücadele etme, geleceğe umutla bakma anlayışı ile birlikte geleceğin bilimi, bilimsel düşünceyi önemseyen, yaşayan, öğreten ve her türlü dogmayı hayatından çıkarmış toplumlara ait olduğu fikrini de bıraktılar. Aslında biz aleviler bu düşünceleri günlük yaşantımızda hayata geçiriyoruz, geçirmeye çalışıyoruz ancak bunun yeterli olmadığı da açık. Bu yaklaşımı kurumsallaştırmak, sistemli bir şekilde toplumumuza yansıtmak da gerekmektedir. O halde örgütlenmek iyi bir fikir olarak aklımıza geliyor.

Değerli dostlar:

Dernek-Vakıf gibi sivil toplum örgütlerinin, geniş çerçevede bakıldığında demokrasileri güçlendiren kuruluşlar olduğu bir gerçek. Bu yönüyle değerlendirildiğinde Bir Baba Mansur Vakfı veya Derneği kurulması, uzun vadede ülkemizde demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunacağı, bu yönüyle de olumlu bir çalışma olacağını düşünüyorum.

Ancak oluşturulacak örgütün (vakıf veya dernek olsun) amaç ve ilkelerinin yukarıda açıklanan Erenlerin bakışına ve günümüzün demokrasi, modern toplum anlayışına uygun olması gerekir.

Başka bir ifadeyle kurulacak örgüte; demokrasi, insan hakları, eşitlik, geleceğin doğayı, doğa olaylarını anlayan ve onu dönüştürebilen toplumların yararına olduğu, bu yönde çalışılması gerektiği hedefleri de yol göstermelidir.

Bunun yerine bundan 1300-1400 yıl önceki bir toplumun gelenek, anlayış ve alışkanlıklarını esas alan, onları bu çağda hayatımıza sokmaya çalışan bir örgütlenmeye gidersek bunun uzun vadede bizi, toplum olarak bütün kesimlerden hem ekonomik, hem de sosyal, kültürel bakımından geri bırakacağını unutmayalım.

Bu nedenle kurulacak örgütün, amaçlarını ve ilkelerini, yani kuruluş felsefesini, daha kurmadan önce, kurucular olarak başından net olarak ortaya koymamız gerekmektedir.

Bunları net olarak ortaya koymadıkları için kurulduktan sonra parçalanan, kurucuları ve üyeleri arasında küskünlükler yaratan, bu nedenle de toplumuna faydalı olmaktan çok zararlı sonuçlar doğuran alevi derneklerinin de bulunduğu hepinizin malumudur.

Bu nedenle işin başında şu soruları irdelememiz gerekmektedir:

1. Öncelikle Baba Mansurluları kapsayan bir örgüte gerçekten gereklilik var mı, yada kurarsak yaşatabilir miyiz?
2. Kurulacaksa bu örgüt vakıf mı, dernek mi olsun? Hangisi daha işlevsel ve yararlı olur?
3. Kurulacak örgüt kimleri kapsayacak ve hangi amaçları gerçekleştirmek için çalışacak? (Saece Baba Mansurlular mı üye olacak, yoksa Baba Mansur anlayışını, inancını, sevgisini taşıyan herkes üye olabilecek mi?)
4. Bu örgütün, amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırken yaklaşımı, dünyaya bakışı, yani ilkeleri ne olacak? (Bir Ocak/Tekke anlayışıyla mı çalışacak, yoksa Baba Mansur anlayışını, dünya görüşünü araştırma, tanıtma, yaşatma ile birlikte Baba Mansur toplumu için bir eğitsel, kültürel, ekonmik ve sosyal dayanışma örgütü mü olacak?)

Bu ve benzeri konularda çalışma yapmak, hem de bu toplantıya istedikleri halde katılamamış insanları da dinlemek, belki de Baba Mansurluların yoğun olarak yaşadıkları yerler olan Ankara, Bursa, İzmir ve Tunceli Başta olmak üzere İstanbul dışında toplantılar yapıp insanları dinlemek üzere bir çalışma grubu kurulması gerekmektedir. Bu yapılmazsa kurulacak olan örgütsel yapı büyük ihtimalle tüm Baba Mansurluları kucaklayamayacaktır. Bu da ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecektir. Hiç birinizin bu çalışmanın sonucunda yukarıda kısmen belirttiğim, çıkması muhtemel olumsuz sonuçları arzu etmediğinizi, aksine hepimizi ortak değerlerde birleştirecek, uzun ömürlü ve Baba Mansur anlayışını paylaşanları kardeşlik ve dayanışma içinde yaşatmaya katkıda bulunacak bir yapının oluşturulması gerektiğine inandığınızı biliyorum.

Bu çalışmaların tüm insanlarımıza yarar getirmesini diliyorum.dsc02575_2.jpg

dsc02585_2.jpg

dsc02589_2.jpg

dsc02584_2.jpg

dsc02582.jpg

Designed:Mr.Dersimli
 
 

WWW.GELİNCİK-KUPİK.TR.GG


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=